Vòng Quay Thần Sấm

Bạn còn 0 lượt quay.

LƯỢT QUAY GẦN ĐÂY

Tài khoản Giải thưởng Thời gian
*******c Mai 19999 Kim Cương Cách đây 10 giây
******* Hieu 9999 Kim Cương Cách đây 15 giây
*******n Lap 14999 Kim Cương Cách đây 5 phút
******* Ngan 19999 Kim Cương Cách đây 5 phút
*******" Ros 99 Kim Cương Cách đây 9 phút
******* Uyen 6999 Kim Cương Cách đây 9 phút
******* Tram 6999 Kim Cương Cách đây 9 phút
*******u Dat 19999 Kim Cương Cách đây 14 phút
*******h Van 399 Kim Cương Cách đây 53 phút
*******Thanh 399 Kim Cương Cách đây 1 giờ